Zákon č. 82/1948 Zb.Zákon o úpravě působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování (zeměměřický zákon).

(v znení č. 250/1949 Zb., 105/1951 Zb.)

Čiastka 32/1948
Platnosť od 28.04.1948 do31.08.1971
Účinnosť od 01.05.1952 do31.08.1971
Zrušený 46/1971 Zb.