Zákon č. 81/1948 Zb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 28. června 1929, č. 114 Sb., o výkonu lékařské prakse.

Čiastka 32/1948
Platnosť od 28.04.1948 do31.12.1950
Účinnosť od 28.04.1948 do31.12.1950
Zrušený 170/1950 Zb.