Vyhláška č. 8/1948 Zb.Vyhláška, jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech mimořádné jednorázové dávky a mimořádné dávky z nadměrných přírůstků na majetku.

(v znení č. 39/1949 Zb.)

Čiastka 5/1948
Platnosť od 03.02.1948 do31.12.1952
Účinnosť od 01.03.1949 do31.12.1952
Zrušený 78/1952 Zb.