Nariadenie vlády č. 76/1948 Zb.Nařízení o vrácení československého státního občanství osobám národnosti německé a maďarské.

Čiastka 31/1948
Platnosť od 26.04.1948 do12.12.1949
Účinnosť od 26.04.1948 do12.12.1949
Zrušený 252/1949 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
26.04.1948 - 12.12.1949

Pôvodný predpis

26.04.1948