Ústavný zákon č. 74/1948 Zb.Ústavní zákon, jímž se na přechodnou dobu do účinnosti nové ústavy upravuje volba a pravomoc Národního shromáždění a činnost Ústavodárného Národního shromáždění.

Čiastka 30/1948
Platnosť od 24.04.1948 do27.06.1948
Účinnosť od 24.04.1948 do27.06.1948
Zrušený 150/1948 Zb.