Dohoda č. 71/1948 Zb.Dohoda mezi republikou Československou a Novým Zélandem o vzájemném uvolnění sekvestrovaných peněžních pohledávek.

Čiastka 28/1948
Platnosť od 22.04.1948
Najbližšie účinné znenie 22.04.1948

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
22.04.1948 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

22.04.1948