Zákon č. 70/1948 Zb.Zákon o sjednotení niektorých predpisov vo verejnoprávnom sociálnom poistení.

(v znení č. 99/1948 Zb.)

Čiastka 27/1948
Platnosť od 20.04.1948 do31.01.1958
Účinnosť od 01.10.1948 do31.01.1958
Redakčná poznámka

Zrušené predpisom č. 12/1958 Ú. l.