Zákon č. 62/1948 Zb.Zákon, ktorým sa rozširuje platnosť zákona zo dňa 30. januára 1947, č. 16 Sb., o umiestení a inom zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, na Slovensko.

Čiastka 25/1948
Platnosť od 17.04.1948 do31.12.1965
Účinnosť od 17.04.1948 do31.12.1965
Zrušený 65/1965 Zb.