Zákon č. 48/1948 Zb.Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o přímých daních.

Čiastka 22/1948
Platnosť od 14.04.1948 do31.12.1952
Účinnosť od 14.04.1948 do31.12.1952
Zrušený 78/1952 Zb.