Zákon č. 40/1948 Zb.Zákon o trestní ochraně proti požárům

Čiastka 18/1948
Platnosť od 09.04.1948 do31.07.1950
Účinnosť od 17.04.1948 do31.07.1950
Zrušený 86/1950 Zb.