Vyhláška č. 37/1948 Zb.Vyhláška o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť šestistého výročí založení university Karlovy.

Čiastka 17/1948
Platnosť od 07.04.1948
Účinnosť od 07.04.1948

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
07.04.1948 Aktuálne znenie