Nariadenie vlády č. 36/1948 Zb.Nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost nařízení ministra vnitra ze dne 16. září 1944, č. 208 Sb., o přenesení úkolů plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí na zemský úřad Čechy.

Čiastka 17/1948
Platnosť od 07.04.1948
Účinnosť od 07.04.1948

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
07.04.1948 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

07.04.1948