Nariadenie č. 324/1948 Zb.Nariadenie ministra spravodlivosti, ktorým sa vydávajú podrobné predpisy o odbornej justičnej skúške.

Čiastka 109/1948
Platnosť od 31.12.1948 do06.05.1953
Účinnosť od 31.12.1948 do06.05.1953
Zrušený 33/1953 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.12.1948 - 06.05.1953