Zákon č. 321/1948 Zb.Zákon o Sbore uniformovanej väzenskej stráže.

Čiastka 109/1948
Platnosť od 31.12.1948
Účinnosť od 31.12.1948

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.12.1948 Aktuálne znenie