Zákon č. 319/1948 Zb.Zákon o zľudovení súdnictva.

Čiastka 109/1948
Platnosť od 31.12.1948 do05.07.1961
Účinnosť od 29.07.1957 do05.07.1961
Zrušený 62/1961 Zb.
Redakčná poznámka

Dňom 1. januára 1949 nadobúda účinnosť ustanovenie § 128, ods. 1; dňom vyhlásenia tohto zákona nadobúda účinnosť ustanovenie § 139 a ustanovenie § 142, čís. 9 o zrušení § 575, ods. 3 c.ŕ.s.