Vyhláška č. 310/1948 Zb.Vyhláška, ktorou sa uverejňuje opatrenie Národnej banky Československej o súpise pohľadávok a iných nárokov voči bývalému ríšskonemeckému majetku a bývalým ríšskonemeckým vlastníkom tohto majetku.

Čiastka 107/1948
Platnosť od 30.12.1948
Účinnosť od 30.12.1948

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.12.1948 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

30.12.1948