Vyhláška č. 309/1948 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o začatí revíznej činnosti v peňažných ústavoch.

Čiastka 107/1948
Platnosť od 30.12.1948
Účinnosť od 30.12.1948

309.

Vyhláška Ministerstva financií

zo dňa 23. decembra 1948

o začatí revíznej činnosti v peňažných ústavoch.


Ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 54, ods. 1 zákona zo dňa 20. júla 1948, č. 181 Sb., o organizácii peňažníctva, že začne revíznu činnosť podľa § 53 toho istého zákona dňom 1. januára 1949.


Dr. Dolanský v. r.