Vyhláška č. 309/1948 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o začatí revíznej činnosti v peňažných ústavoch.

Čiastka 107/1948
Platnosť od 30.12.1948
Účinnosť od 30.12.1948