Vyhláška č. 309/1948 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o začatí revíznej činnosti v peňažných ústavoch.

Čiastka 107/1948
Platnosť od 30.12.1948
Účinnosť od 30.12.1948

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.12.1948 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

30.12.1948