Nariadenie vlády č. 302/1948 Zb.Vládne nariadenie o finančných referátoch krajských národných výborov a o prenesení pôsobnosti niektorých finančných úradov na daňové správy.

Čiastka 106/1948
Platnosť od 30.12.1948
Účinnosť od 01.01.1949