Nariadenie č. 298/1948 Zb.Nariadenie ministra techniky o preskúšaní projektov vodovodných a kanalizačných stavieb pre sídlisko.

Čiastka 105/1948
Platnosť od 30.12.1948
Účinnosť od 30.12.1948