Nariadenie č. 284/1948 Zb.Nariadenie, ktorým sa určuje začiatok účinnosti zákona o všeobecnej dani.

Čiastka 102/1948
Platnosť od 24.12.1948 do31.12.1952
Účinnosť od 24.12.1948 do31.12.1952
Zrušený 73/1952 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
24.12.1948 - 31.12.1952

Pôvodný predpis

24.12.1948