Zákon č. 283/1948 Zb.Zákon o všeobecnej dani.

Čiastka 102/1948
Platnosť od 24.12.1948 do31.12.1952
Účinnosť od 01.01.1949 do31.12.1952
Zrušený 73/1952 Zb.
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovení §§ 28 až 30 a §§ 37 a 38, ktoré nadobúdajú účinnosť už dňom 24. decembra 1948