Vyhláška č. 282/1948 Zb.Vyhláška o zrušení okresnej expozitúry v Železnom Brode.

Čiastka 101/1948
Platnosť od 24.12.1948
Účinnosť od 01.01.1949

OBSAH