Zákon č. 277/1948 Zb.Zákon o vianočnom príspevku dôchodcom, ktorí majú nárok na zaopatrenie podľa zákona o starostlivosti o vojenských a vojnových poškodencoch a obete vojny a fašistickej perzekúcie.

Čiastka 100/1948
Platnosť od 18.12.1948
Účinnosť od 01.12.1948

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.1948 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

01.12.1948