Zákon č. 276/1948 Zb.Zákon o jednorázových mimoriadnych prídavkoch k dôchodkom z národného poistenia pre rok 1948.

Čiastka 100/1948
Platnosť od 18.12.1948 do31.12.1948
Účinnosť od 01.12.1948 do31.12.1948