Zákon č. 275/1948 Zb.Zákon, ktorým sa prenáša pôsobnosť finančnej stráže v colnom pohraničnom pásme na Zbor národnej bezpečnosti.

Čiastka 100/1948
Platnosť od 18.12.1948 do31.07.1965
Účinnosť od 01.01.1949 do31.07.1965
Zrušený 70/1965 Zb.