Zákon č. 272/1948 Zb.Zákon, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o rozhodčích súdoch pre úpravu niektorých záväzkov národných podnikov.

Čiastka 100/1948
Platnosť od 18.12.1948 do30.09.1950
Účinnosť od 31.08.1948 do30.09.1950
Zrušený 99/1950 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.08.1948 - 30.09.1950

Pôvodný predpis

31.08.1948