Nariadenie vlády č. 265/1948 Zb.Nariadenie o vyznamenaniach za zásluhy o výstavbu štátu a za vynikajúce pracovné výkony

Čiastka 98/1948
Platnosť od 14.12.1948 do14.10.1990
Účinnosť od 14.12.1948 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
14.12.1948 - 14.10.1990