Nariadenie vlády č. 263/1948 Zb.Nariadenie, ktorým sa prenáša časť pôsobnosti Jednotného sväzu slovenských roľníkov na okresné národné výbory a krajské národné výbory.

Čiastka 97/1948
Platnosť od 10.12.1948 do30.09.1951
Účinnosť od 10.12.1948 do30.09.1951
Zrušený 68/1951 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
10.12.1948 - 30.09.1951