Vyhláška č. 255/1948 Zb.Vyhláška o obchodnej dohode medzi republikou Československou a kráľovstvom Nórskym, dojednanej výmenou nót v Oslo dňa 4. marca 1948.

Čiastka 95/1948
Platnosť od 01.12.1948 do31.12.1968
Účinnosť od 01.12.1948 do31.12.1968
Zrušený 33/1969 Zb.