Nariadenie vlády č. 254/1948 Zb.Nariadenie o zaistení plnenia dodávok niektorých plánovaných investícií.

Čiastka 95/1948
Platnosť od 01.12.1948 do14.02.1951
Účinnosť od 01.12.1948 do14.02.1951
Zrušený 9/1951 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.1948 - 14.02.1951

Pôvodný predpis

01.12.1948