Zákon č. 252/1948 Zb.Zákon o daňových úľavách pri premene, slučovaní a delení penzijných a podporných fondov alebo podobných zariadení.

Čiastka 95/1948
Platnosť od 01.12.1948 do31.12.1950
Účinnosť od 01.12.1948 do31.12.1950