Nariadenie vlády č. 239/1948 Zb.Nariadenie o razení a vydaní strieborných stokorún na pamäť tridsaťročného trvania Československej republiky

Čiastka 89/1948
Platnosť od 27.10.1948 do31.12.2007
Účinnosť od 27.10.1948 do31.12.2007
Zrušený 45/1953 Zb.