Nariadenie vlády č. 238/1948 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o Štátnom súde.

(v znení č. 5/1949 Zb.)

Čiastka 88/1948
Platnosť od 25.10.1948 do31.12.1952
Účinnosť od 01.02.1949 do31.12.1952
Zrušený 66/1952 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.1949 - 31.12.1952 5/1949 Zb.
25.10.1948 - 31.01.1949