Zákon č. 237/1948 Zb.Zákon, ktorým sa ustanovujú podmienky, za ktorých možno niektorým osobám udeliť oprávnenie na vykonávanie zubnej techniky

(v znení č. 116/1949 Zb.)

Čiastka 88/1948
Platnosť od 25.10.1948 do31.12.1950
Účinnosť od 09.06.1949 do31.12.1950
Zrušený 170/1950 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
09.06.1949 - 31.12.1950 116/1949 Zb.
25.10.1948 - 08.06.1949