Zákon č. 233/1948 Zb.Zákon o názve Ministerstva informácií a Ministerstva školstva a osvety, ako aj príslušných povereníctiev.

Čiastka 86/1948
Platnosť od 22.10.1948 do30.01.1953
Účinnosť od 22.10.1948 do30.01.1953
Zrušený 6/1953 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
22.10.1948 - 30.01.1953

Pôvodný predpis

22.10.1948