Vyhláška č. 228/1948 Zb.Vyhláška, ktorou sa uvádza v dočasnú platnosť Dodatková dohoda k obchodnej smluve medzi republikou Československou a Hospodárskou Úniou belgicko-luxemburskou zo dňa 28. decembra 1925, podpísaná v Bruseli dňa 3. júla 1948.

Čiastka 83/1948
Platnosť od 09.10.1948 do19.12.1968
Účinnosť od 09.10.1948 do19.12.1968
Zrušený 90/1969 Zb.
Redakčná poznámka

Dodatková dohoda sa uvádza v dočasnú platnosť dňom 20. apríla 1948.