Vyhláška č. 226/1948 Zb.Vyhláška o obchodnej smluve medzi republikou Československou a Spojenými štátmi venezuelskými, sjednanej v Caracasu výmenou nót zo dňa 27. novembra 1947.

Čiastka 83/1948
Platnosť od 09.10.1948
Účinnosť od 09.10.1948