Nariadenie vlády č. 225/1948 Zb.Nariadenie o zriadení pobočiek pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Plzni a v Českých Budejoviciach.

(v znení č. 66/1953 Zb.)

Čiastka 83/1948
Platnosť od 09.10.1948 do19.08.1959
Účinnosť od 31.07.1953 do19.08.1959
Zrušený 57/1959 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.07.1953 - 19.08.1959 66/1953 Zb.
09.10.1948 - 30.07.1953