Vyhláška č. 224/1948 Zb.Vyhláška, ktorou sa opravuje preklad dohody o reparáciách od Nemecka zo dňa 21. decembra 1945, č. 150 Zb. z roku 1947, o založení medzispojeneckého reparačného úradu a o vrátení menového zlata.

Čiastka 82/1948
Platnosť od 29.09.1948
Účinnosť od 29.09.1948