Nariadenie vlády č. 220/1948 Zb.Nariadenie, ktorým sa stanovia časti, ktoré z poistného v národnom poistení uhradzuje zamestnávateľ a zamestnanec

Čiastka 80/1948
Platnosť od 24.09.1948 do31.12.1952
Účinnosť od 01.10.1948 do31.12.1952
Zrušený 109/1952 Zb.

OBSAH