Vyhláška č. 218/1948 Zb.Vyhláška o úplnom znení zákona o mimoriadnej jednorázovej dávke z nadmerných prírastkov na majetku.

Čiastka 79/1948
Platnosť od 17.09.1948
Účinnosť od 17.09.1948

OBSAH