Zákon č. 213/1948 Zb.Zákon o úprave niektorých pomerov na ochranu verejných záujmov.

Čiastka 75/1948
Platnosť od 08.08.1948
Účinnosť od 08.08.1948

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
08.08.1948 Aktuálne znenie