Zákon č. 210/1948 Zb.Zákon o některých opatřeních v oboru záloh na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry.

Čiastka 73/1948
Platnosť od 07.08.1948
Účinnosť od 07.08.1948

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
07.08.1948 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

07.08.1948