Zákon č. 207/1948 Zb.Zákon o ochraně pachtýřů zemědělských podniků a pachtýřů zemědělských pozemků.

Čiastka 72/1948
Platnosť od 06.08.1948 do31.03.1964
Účinnosť od 06.08.1948 do31.03.1964
Zrušený 40/1964 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
06.08.1948 - 31.03.1964

Pôvodný predpis

06.08.1948