Zákon č. 206/1948 Zb.Zákon o zalesňování, zřizování ochranných lesních pásů a zakládání (obnově) rybníků.

(v znení č. 116/1949 Zb.)

Čiastka 72/1948
Platnosť od 06.08.1948 do31.12.1960
Účinnosť od 09.06.1949 do31.12.1960
Zrušený 166/1960 Zb.