Zákon č. 205/1948 Zb.Zákon jímž se mění a doplňují předpisy o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků lidové správy a některých jiných osob veřejného práva.

Čiastka 72/1948
Platnosť od 06.08.1948 do31.12.1949
Účinnosť od 06.08.1948 do31.12.1949
Zrušený 279/1949 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
06.08.1948 - 31.12.1949

Pôvodný predpis

06.08.1948