Zákon č. 204/1948 Zb.Zákon, kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění

Čiastka 72/1948
Platnosť od 06.08.1948 do01.06.1954
Účinnosť od 06.08.1948 do01.06.1954
Zrušený 27/1954 Zb.

OBSAH