Nariadenie vlády č. 201/1948 Zb.Nařízení o služebních kategoriích důstojníků Sboru národní bezpečnosti.

Čiastka 70/1948
Platnosť od 05.08.1948 do31.12.1948
Účinnosť od 07.09.1948 do31.12.1948
Zrušený 286/1948 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
07.09.1948 - 31.12.1948

Pôvodný predpis

05.08.1948